HELYES IMRE

6. sz. választókörzet — Bükkös patak és környéke, Füzespark és Vasvári lakótelep

HELYES IMRE

Mi inspirált arra, hogy a TESZ jelöltjeként indulj az önkormányzati választásokon?

Azt látom, a város ad hoc döntések mentén sodródik. A mai városvezetésnek nincs hosszútávú koncepciója a jövőről, fontos döntések a lakosság megkérdezése nélkül születnek. Egészen más szemléletű városvezetésre van szükség, és ennek érvényre juttatása végett vállaltam el a képviselőjelöltséget.

Miért a 6. választókörzetre esett a választásod?

Ebben a körzetben lakom, így az itteni lakosokkal gyakran találkozom, nagyon sok gonddal, problémával magam is szembesülök. Fontos a választók közvetlen elérése, mert így lehet őket folyamatosan tájékoztatni a város ügyeinek alakulásáról, kikérni véleményüket fontos döntések meghozatala előtt.

Vannak-e olyan ügyek, amelyekben az új városvezetésnek azonnal állást kellene foglalnia?

Mindenekelőtt Szentendre túlnépesedésének kérdésében. A lakosság bevonásával kell eldönteni, milyen várost szeretnénk a jövőben, és ennek megfelelően kell határozott lépéseket tenni. A helyi közlekedés ügyét komplex módon kell áttekinteni, és intézkedni kell az egyre tarthatatlanabb helyzet javítása, illetve hosszútávú megoldása érdekében. Az egyéb városi infrastrukturális rendszerek modernizálását a környező településekkel összehangolt lobbizással kell elősegíteni. Bátorítani kell magas hozzáadott értéket előállító cégek megtelepedését Szentendrén, ezzel jelentősen növelve saját bevételi forrásainkat.

Sokak szerint a város kulturális képét tradicionálisan meghatározó helyi művészeti értékek visszaszorulóban vannak. Ezért új egyensúlyt kell keresni saját értékeink és a ma előtérbe helyezett populárisabb művészi megnyilvánulások között.

És milyen feladatokat látsz a 6. körzetben?

Az itt található földes és a rossz állapotban lévő aszfaltos utcákat fel kell újítani. Sok apró utcácskát menekülőútként használnak az autósok. Ezen változtatni kell, figyelembe véve a helyi lakosság véleményét. Itt is gondot okoz a gépkocsik parkolása. A Bükkös patak környékét folyamatosan kell óvni, karbantartani és megújítani. Megoldást kell találni arra is, hogyan lehet a sokak által látogatott Szegedi utcai játszótéren kialakítani egy nyilvános mosdót.

Közel negyvenéves diplomáciai pályám során itthon és külföldön állampolgárok ügyeit intéztem. Tudom milyen fontos, hogy empátiával viseltessünk az érintett emberek sorsa iránt. Megtanultam azt is, hogyan lehet ügyeket átsegíteni a hivatali útvesztőkön.